Få betalt för att Facebooka

Jag har en tid haft två drömmar. Den ena var att Facebooka och få betalt för det. Det andra var att promenera på en golfbana och få betalt. Första tanken när dessa idéer dök upp var: Det går aldrig! Fast jag skulle vilja tro på att det går… Jag började arbeta...