Jag är inte modfälld därför att varje misslyckat försök som läggs åt sidan är ytterligare ett steg framåt. - Thomas Edison

Jag är inte modfälld därför att varje misslyckat försök som läggs åt sidan är ytterligare ett steg framåt. – Thomas Edison

Att ha en attityd som stöder oss är en av framgångsfaktorerna.

Thomas Edisons attityd:

Jag är inte modfälld därför att varje misslyckat försök som läggs åt sidan är ytterligare ett steg framåt.

Hans attityd tycker jag är helt underbar och vi vet ju att han lyckades att uppfinna massor av saker bland annat glödlampan.

Hur pass stödjande är din attityd?

Ha de bäst
Leif