LinkedIn
Boom för bra arbetsplatser för högkänsliga

Boom för bra arbetsplatser för högkänsliga

Ja den rubriken hoppas vi få återkomma med i början av 2016 när vi summerar vad som skett detta år.

Vi önskar att det har skett stora förändringar i attityder på arbetsplatser som gör att vi bättre tar tillvara de högkänsligas unika förmågor.

Vi önskar att högkänsliga sjunger ut och berättar i vilka arbetsmiljöer de fungerar som bäst.

Vi önskar att år 2015 blir ett genombrottsår för de högkänsligas medvetenhet om sina egna unika förmågor.

Vi vet att vi har mycket att jobba med eftersom det inte kom in en enda nominering till ”Årets arbetsplats för högkänsliga 2014.”

Känns som ett bra tillfälle att citera Ingvar Kamprad:

Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid.

Vad har du för tankar om hur vi bättre ska kunna ta tillvara de högkänsligas unika förmågor på våra arbetsplatser? Kommentera gärna här nedan.

Ha de bäst
Leif Grytenius

Fyra nycklar

För att må bra som högkänslig

Mejl med tröst och hjälp för dig som är högkänslig

I det första får du de 4 nycklar vi behöver för att må bra

Du avslutar när du vill

You have Successfully Subscribed!