LinkedIn

Göran Bryntse

Livet är meningslöst. Meningen är den mening vi ger det och vi bör sätta våra egna mål. Det var budskapet idag från Göran Bryntse som föreläste om existentialismen.

Det slutgiltiga målet bör vara att alltid välja sina egna mål.

Vem väljer dina mål?

Ha de bäst
Leif

 

Fyra nycklar

För att må bra som högkänslig

Mejl med tröst och hjälp för dig som är högkänslig

I det första får du de 4 nycklar vi behöver för att må bra

Du avslutar när du vill

You have Successfully Subscribed!