LinkedIn

Smak i det här fallet handlar inte om tycke och smak. Det handlar om den forskning Lars-Eric Uneståhl gjorde om framgångsfaktorer.

Första frågan var vem som var mest framgångsrik. Det visade sig vara en klurig fråga för hur ska man definiera framgång? Vem är mest framgångsrik? Mest pengar på banken? Vackraste frun? Snabbaste bilen? Mest timmar i hängmattan…

Lösningen blev att titta på idrotten. Där är det enklare. Mest framgångsrik är den som springer snabbast, kastar längst, hoppar högst, minst antal slag på golf…

Det visade sig att de mest framgångsrika inom idrotten hade några gemensamma nämnare:

  • Självbild – Positivare självbild med högre självförtroende och bättre självkänsla
  • Målbild – Tydligare och positivare bilder av framtiden
  • Attityd – Bättre förmåga att tackla motgångar
  • Känsla – Positivare inre klimat med mera skratt och glädje

Självbild, målbild, attityd och känsla. Därav benämningen smak-faktorer. Senare forskning har visat att smak-faktorerna spelar stor roll inom flera områden bland annat framgång i arbetslivet.

Eftersom undersökningen gjordes inom idrotten föll det sig naturlig att utarbeta ett träningsprogram för att utveckla smak-faktorerna. Mer om det en annan gång…

Hur kan du förbättra din smak?

Ha de bäst
Leif

Fyra nycklar

För att må bra som högkänslig

Mejl med tröst och hjälp för dig som är högkänslig

I det första får du de 4 nycklar vi behöver för att må bra

Du avslutar när du vill

You have Successfully Subscribed!