LinkedIn

Empowerment hos personer med högkänslighet

Victoria von Saurau har som examensuppgift vid Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap utfört en studie i våras om vad som bidrar till empowerment för högkänsliga personer

Anneli Grytenius upplever empowerment

Anneli Grytenius upplever empowerment

Begreppet empowerment i detta fall handlar om att man känner styrka och känner att man har kontroll över sin hälsa och livskvalitet. Empowerment bygger på att alla människor besitter resurser och egen kapacitet för att lösa och hantera sina egna problem.

Hälsan är ojämnt fördelad bland befolkningen skillnaderna ökar i landet. I regeringens proposition (Prop. 2017/18:249) står att skillnaderna ska minska. Det står också att ”varje individ ska ha rätt att utvecklas efter sina förutsättningar och ges möjlighet att nå den hälsa som är individuellt möjligt”.

Victoria von Saurau anser att mer forskning behövs

Victoria von Saurau anser att mer forskning behövs

Stor okunskap hindrar empowerment

Det finns en stor okunskap om personer med högkänslighet i samhället och Victoria ville ta reda på vilket sätt samhället stöttar eller hindrar empowerment. Hon intervjuade åtta högkänsliga personer varav jag var en.

Studien visar att det är viktigt att både samhället, arbetsplatsen och individen har kunskap om högkänslighet för att man ska känna empowerment.

Många högkänsliga väljer att bosätta sig på landet. Där är det lättare att känna sig lugn och det finns mer utrymme för återhämtning.

Det är viktigt att kunna känna lugn och ro på jobbet. En förstående chef är viktigt för att kunna anpassa sin arbetsmiljö efter behov. Flextid är positivt liksom att ibland kunna jobba hemifrån. Egenföretagare kan ofta påverka sin arbetssituation lättare än anställda.

Många högkänsliga har medvetenhet om att de behöver verktyg för att må bra. Meditation, mental träning och kreativa sysselsättningar är exempel på verktyg som högkänsliga använder. Ibland behöver man ta hjälp av andra. Att ha människor runt sig som mår bra och man är trygg med hjälper en själv att må bra eftersom man lätt påverkas av andra.

Mer forskning behövs

Få inom sjukvården känner till begreppet högkänslighet och det kan vara svårt att få fungerande hjälp.

Slutsatsen är enligt Victoria att empowerment bör eftersträvas ännu mer än i dag för att öka möjligheter för god hälsa bland befolkningen. Hon kom också fram till att mer forskning behövs.

Du kan läsa hela uppsatsen på DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet

Be Sensitive and Proud
Anneli

Ps. Du som funderar på om du är högkänslig kan göra HSP Test.

2 okt 2020

Artikel skriven av: Anneli Grytenius
Naturvetare som gillar att undersöka vad som sker när man sätter ihop andlighet, naturvetenskap och kvantfysik.

Fler artiklar om högkänslighet

Högkänsliga njuter mer av livet

Högkänsliga njuter mer av livet

Att högkänsliga njuter mer av livet blev så tydligt första gången nyårsafton 2021. Du skulle ha sett minerna när jag avlade mina nyårslöften.

läs mer
Fyra nycklar

För att må bra som högkänslig

Mejl med tröst och hjälp för dig som är högkänslig

I det första får du de 4 nycklar vi behöver för att må bra

Du avslutar när du vill

You have Successfully Subscribed!