LinkedIn

Skapa din framtid

Visste du att du har en inre barometer som visar om dina tankar för dig närmare eller längre bort från det du önskar? Innan jag läste Skapa din framtid av Esther och Jerry Hicks hade i vart fall jag inte en susning om det.

Det är våra känslor som är barometern. Det du känner visar om din uppfattning stämmer överens med det du önskar. Hur bra det känns i magen när du tänker på hur du tycker det är. Om det knyter sig i magen så har du troligen stor utvecklingspotential 🙂

För att belysa det hela tar jag ett exempel från boken. Ett exempel om pengar.

Önskan: Jag vill trivas med att ha gott om pengar.

Uppfattning: Mamma sa jämt att pengar inte gör en lycklig. Hon anser i själva verket att de förstör livet för många. (Den åsikten stämmer vibrationsmässigt dåligt överens med den angivna önskan.)

Uppfattning: Jag har sett lyckliga människor både med och utan pengar och jag har sett ledsna människor både med och utan pengar. Pengar behöver inte förstöra ens liv. (Den här uppfattningen stämmer vibrationsmässigt bättre överens med den angivna önskan.)

Uppfattning: Pengar känns befriande för mig mig. De lyfter bort begränsningar och skapar nya möjligheter. (Den här uppfattningen stämmer vibrationsmässigt ännu bättre överens med den angivna önskan.)

Vad tänker du om pengar?

Ha de bäst
Leif

Fyra nycklar

För att må bra som högkänslig

Mejl med tröst och hjälp för dig som är högkänslig

I det första får du de 4 nycklar vi behöver för att må bra

Du avslutar när du vill

You have Successfully Subscribed!