LinkedIn

Ännu en gång har jag blivit påmind om att förutfattade meningar gör att vi inte ser. Eller kanske ska jag skriva, vi ser bara det vi förväntar oss att se.

Idag gick vi på tipspromenad och fann alla frågor utom nummer fem. Vi gick tillbaka och fann den där vi inte förväntade oss.

På bilden ser du Felicia läsande fråga fyra. När vi svarat på den gick vi vägen rakt fram. Vi var inställda på att finna fråga fem en bit fram. De andra frågorna satt ju en bit från varandra.

Fast som synes till vänster i bild sitter fråga fem på stolpen. På andra sidan cykelbanan. Alldeles för nära för att vi skulle se den första gången vi gick där.

För att verkligen se behöver vi mindre av förutfattade meningar och mer av närvaro.

Vad har du för förutfattade meningar?

Ha de bäst
Leif

Fyra nycklar

För att må bra som högkänslig

Mejl med tröst och hjälp för dig som är högkänslig

I det första får du de 4 nycklar vi behöver för att må bra

Du avslutar när du vill

You have Successfully Subscribed!