LinkedIn
Högkänsliga är bra på kvalitetsarbete - PGSA - Demingcykeln

Högkänsliga är bra på kvalitetsarbete – PGSA – Demingcykeln

Det finns ett område som är jag tror passar oss högkänsliga extra bra och det är kvalitetsarbete.

Vi är noggranna, lägger märke till detaljer, bearbetar intrycken djupt och analyserar. Det är fasen Studera i PGSA-modellen. Ett hjul som har många namn. Demingcykeln efter dess upphovsman, fast han pratade engelska så han sa PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ja ni fattar.

Tillbaka till varför högkänsliga är så bra på kvalitetsarbete. I många organisationer idag ska det gå så fort. Det är en illusion att det går fortare bara för att vi gör saker snabbare. Det är här kvalitetsarbetet kommer in. Kvalitetsarbete går ut på att göra lite bättre hela tiden. Minska resursförbrukning, sänka kostnader, minska utsläpp, göra kunderna nöjdare och så vidare.

Planera och Göra klara de flesta företag och organisationer av. Eller i vart fall en del, en del har så bråttom att de bara Gör. Det kanske kommer nya chefer hela tiden och de vill sätta sin prägel på verksamheten och gör en organisationsförändring.

Det är vi högkänsliga som först lägger märke till när skeppet börjar sjunka. Jag har tidigare trott att alla andra också märker det jag märker. Att de av någon egendomlig anledning skiter i det. Det är inte sant. De märker de inte ens.

Vi högkänsliga måste lära oss att ta plats. Att dela med oss av våra iakttagelser. Att berätta Att kejsaren är naken. Vi går med full maskin rakt mot klipporna. Vi sågar av den gren vi sitter på. Ja, berätta hur fan du vill för att få omgivningen att förstå.

Det är vår hälsa det handlar om.

Det är vår miljö det handlar om.

Det är vårt välbefinnande det handlar om.

Det är vår planet det handlar om.

Det är vår överlevnad det handlar om.

Så kom ihåg, vi högkänsliga är de första som lägger märke till farorna. Det är vi som kan berätta. Vi kan välja att vänta. Vänta på att någon annan ska göra det åt oss. Fast då får vi baske mig skylla oss själva.

Vad har du för tankar om vad vi högkänsliga är bra på? Kommentera gärna här nedan!

Ha de bäst
Leif Grytenius

Fyra nycklar

För att må bra som högkänslig

Mejl med tröst och hjälp för dig som är högkänslig

I det första får du de 4 nycklar vi behöver för att må bra

Du avslutar när du vill

You have Successfully Subscribed!