Högkänsliga barn är inte blyga de är observanta

En ny studie på Stockholms universitet visar att högkänsliga barn har ett ökat behov av tid till att smälta alla intryck. De mår bra av att få förbereda sig noga inför nya situationer och förändringar.

Miljön har betydande inverkan på högkänsliga barns välmående.

Miljön har betydande inverkan på högkänsliga barns välmående.

Fyra slutsatser om högkänsliga barn

Studien är gjord år 2019 på Stockholms universitet av Emma Stolpe och Klara Rosengren.

Ljud och intryck

Högkänsliga barn har en ökad känslighet för intryck i allmänhet och ljud i synnerhet. De behöver tid att smälta alla intryck. De behöver även tid att förbereda sig inför nya situationer.

Empatiska och inkännande

Högkänsliga barn upplevs empatiska och inkännande. Det här leder till att de påverkas mer av andras sinnesstämningar.

Miljöpåverkan

Förskolans miljö påverkar de högkänsliga barnen väldigt mycket. Det påverkar deras välmående, utveckling och lärande.

Kunskapsbehov

Tillmötesgående pedagoger som är lyhörda för de högkänsliga barnens behov är otroligt viktigt. Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom förskolan.

Studien om högkänsliga barn

Hela studien av Emma och Klaras finns på ”Jag skulle aldrig säga att mitt barn är blygt, utan att hen är observant”: En kvalitativ studie om högkänslighet bland barn i förskolan

Be Sensitive and Proud
Leif

Ps. Du som funderar på hur det står till med ditt barn kan kolla på sidan Högkänsliga barn test. Där finns det två olika tester som är framtagna av forskare.

Artikel skriven av: Leif Grytenius
Han brukar säga: ”När du verkligen tror på dig själv skapar du dina egna mirakler.”

Fler artiklar om HSP

Jag är så otålig

Jag är så otålig

Det senaste året har varit en tid av stress och oro. En sak som slår mig är att jag är så otålig. Jag vill att allt ska vara löst på en gång helst igår.

läs mer

För att må bra som högkänslig

Mejl med insikter, glädje och framtidshopp för dig som är högkänslig. I det första får du de fyra nycklar vi högkänsliga behöver för att må bra.

You have Successfully Subscribed!