Högkänsliga barn test

HSP är ett personlighetsdrag och ingen diagnos. En av fem är högkänslig. Det är lika vanligt hos flickor som hos pojkar. Att vara högkänslig är inget fel.

Högkänsliga barn test av Elaine Aron

Ett frågeformulär för föräldrar

Svara så noga du kan på varje fråga. Svara SANT om påståendet stämmer in helt eller delvis på ditt barn eller har gjort det tidigare under en längre tid. Svara FALSKT om det inte stämmer in särskilt bra eller aldrig har gjort det.

 1. Hoppar lätt till av oväntade ljud eller annat som kommer plötsligt.
 2. Klagar över att kläder, sömmar i sockor eller märkesetiketter skaver mot huden.
 3. Tycker normalt inte om stora överraskningar.
 4. Lär sig bättre av diskreta tillrättavisningar än av hot om påföljder.
 5. Verkar kunna läsa mina tankar.
 6. Använder vuxna ord för sin ålder.
 7. Lägger märke till minsta ovanliga doft.
 8. Har en underfundig humor.
 9. Verkar mycket intuitivt.
 10. Har svårt att somna efter en händelserik dag.
 11. Har svårt att hantera stora förändringar.
 12. Vill byta kläder om de blivit våta eller sandiga.
 13. Ställer många frågor.
 14. Är perfektionist.
 15. Märker när andra mår dåligt.
 16. Föredrar lugna lekar.
 17. Ställer djupa, tänkvärda frågor.
 18. Är mycket känslig för smärta.
 19. Störs av bullriga platser.
 20. Lägger märke till småsaker (om något har tagits bort, en person ändrat utseende osv.).
 21. Överväger om det är säkert innan han eller hon klättrar högt.
 22. Presterar som bäst när det inte finns främmande människor i närheten.
 23. Känner djupt om saker och ting.

Om du fick 13 SANT eller mer är ditt barn sannolikt högkänsligt. Men inget psykologiskt test är så fullständigt att du bör använda det som utgångspunkt för hur du behandlar ditt barn. Om bara en eller två av frågorna stämmer på ditt barn men de verkligen stämmer bra kan det ändå betyda att ditt barn är högkänsligt.

Elaine Aron, Ane Frostad och Leif Grytenius

Högkänslighet test tack vare samarbete

Det är samarbetet mellan forskaren Ph.D. Elaine Aron, förläggaren Ane Frostad på Egia förlag och Leif Grytenius på Grytenius Group AB som har gjort det möjligt att testa högkänslighet online.

Högkänsliga barn test är från Det högkänsliga barnet, utgiven av Egia förlag. Publicerat med tillåtelse från Egia förlag. © 2002 Elaine Aron. Svensk översättning © 2014 Egia förlag.

Artiklar på bloggen om