LinkedIn
Högkänsliga drivs av motivation

Högkänsliga drivs av motivation

Högkänsliga drivs av motivation, ja det gör förresten alla.

Fast frågan är vad som motiverar dig.

En del drivs mest från och andra till.

Med det så menar jag att en del drivs ifrån något. Något som vi vill undvika. Det kan vara att få skäll, känna sig dålig, slippa gå till Arbetsförmedlingen, slippa köer, att komma snabbt upp ur vattnet för att slippa bli uppäten av hajarna.

Andra drivs mest till något. Det kan vara att få beröm, få känna sig värdefull, gå till ett roligt jobb, hitta enkla lösningar, att komma snabbt upp ur vattnet för att få njuta av de läckra kokosnötterna som finns i palmerna på stranden.

Vi drivs alltid av motivation. Ju högre motivation ju högre energi att göra det vi behöver göra.

Bokens författare, Lars-Eric Uneståhl, menar att låg motivation kommer av låga mål. Låga mål sätter vi när vi är osäkra på vår förmåga och vårt värde. För att våga sätta tändande, motiverande mål behöver vi jobba med vår självbild. Vår självbild är både vår självkänsla och vårt självförtroende. Självkänsla är känslan av att duga precis som vi är utan att prestera något speciellt. Självförtroende är kopplat till prestation och det handlar om vår tro på vår förmåga att prestera inom olika områden.

Jag tillhör gruppen som har bankat på mig själv för att jag haft låg motivation. Du är säkert mycket smartare än så det förstår jag ju.

Det verkar som att vi högkänsliga har något annorlunda drivkrafter än övriga. Vi verkar mera orienterade inåt än utåt samtidig som vi har alla känselspröten fullt utfällda. Detta skapar förvirring och osäkerhet.

Vi får lära oss att leva med att vi skannar av den yttre världen samtidigt som vi har ett rikt inre liv.

Jag menar att för att öka vår motivation behöver vi granska våra mål. Redan här finner vi något unikt för oss högkänsliga. Våra mål ser inte ut som de flesta andras. Sällan drivs vi av karriär, pryl- och konsumtionsjakt det är mer mjuka inre mål som gäller.

Kopplar vi ihop detta med Uneståhls forskning om motivation så behöver vi hitta djärva tändande mål som dessutom är förankrade i vårt inre. Det ska på kittla att nå målen och känns rätt i magen. Här har vi vår utmaning.

Vad har du för tankar om motivation? Kommentera gärna!

Ha de bäst
Leif Grytenius

Uppdatering:
Har fått frågor om var det går att köpa boken. Du finner den hos Buena Vida.

Fyra nycklar

För att må bra som högkänslig

Mejl med tröst och hjälp för dig som är högkänslig

I det första får du de 4 nycklar vi behöver för att må bra

Du avslutar när du vill

You have Successfully Subscribed!