LinkedIn

HSP Test i ny version

En av fem är högkänslig. De flesta vet inte om det. Forskaren PhD Elaine Aron har utvecklat ett test. Testa dig kostnadsfritt.

Testa din högkänslighet med HSP Test

Svara på varje fråga utifrån hur du känner. Det är 27 frågor.

Svara JA om det stämmer bra eller ganska bra. Svara NEJ om det inte stämmer ganska bra eller inte alls.

Jag har verkligen ökat både förståelsen, respekten och kärleken till mig själv sedan jag förstod mer om högkänslighet. Det var en större insikt än jag först trodde. Och den liksom växer, fortfarande.

Karin

Högkänsliga kan glädjas åt att forskningen visat att de är särskilt mottagliga för positiva intryck.

Ane Frostad

Förläggare, Egia förlag

Test för barn

Funderar du på om ditt barn är högkänsligt? Då kan du göra testet för högkänsliga barn.

Syfte och innehåll HSP test

En av fem är högkänslig. Det är vanligare inom yrken som är empatiska, analytiska eller kreativa. Första nyckeln för att må bra som högkänslig är självkännedom. Testet ger dig insikter i om du är högkänslig eller ej.

Begreppet HSP (Highly Sensitive Person) myntades av forskaren PhD Elaine Aron i mitten av nittiotalet. På svenska säger man ofta högkänslig.

HSP test är utvecklat för att individer ska få svar på om de är HSP högkänsliga eller ej.

HSP test är även lämpligt för organisationer som ser ett värde i ökad självkännedom hos personalen. Organisationer som tror att verksamheten går bra när människor mår bra.

Effekt

Många högkänsliga gråter efter de gjort testet. De blir så rörda när de inser att det inte är något fel på dem. Att de inte är ensamma.

Karin skriver: ”Jag har verkligen ökat både förståelsen, respekten och kärleken till mig själv sedan jag förstod mer om högkänslighet. Det var en större insikt än jag först trodde. Och den liksom växer, fortfarande.”

Målgrupp och antal användare

Testet är för individer och antalet användare är obegränsat.

Tidsåtgång

Cirka fem minuter för att göra testet.

Kostnad

HSP test är kostnadsfritt.

13 tips för HSP

Att vara högkänslig kan vara rejält utmanade. Tips för HSP är utvalda för att du ska få insikter, känna glädje och framtidshopp.

Artiklar för HSP

Högkänsliga njuter mer av livet

Högkänsliga njuter mer av livet

Att högkänsliga njuter mer av livet blev så tydligt första gången nyårsafton 2021. Du skulle ha sett minerna när jag avlade mina nyårslöften.

läs mer

Mer om HSP och högkänslighet

Du som vill veta mer om högkänslighet är välkommen in på HSP Blogg där du finner över 100 artiklar på svenska.

Samarbete skapar HSP Test online

HSP Test online tack vare samarbete mellan Elaine Aron, Ane Frostad och Leif Grytenius

Det är Leif Grytenius på Grytenius Academy som har digitaliserat testet och gjort det tillgängligt online. Det har blivit möjligt tack vare samarbete med forskaren Ph.D. Elaine Aron och förläggaren Ane Frostad på Egia förlag.

HSP test i bokform

Testet av Elaine Aron är från Den högkänsliga föräldern, utgiven av Egia förlag. Publicerat med tillåtelse från Egia förlag. © 2020 Elaine Aron. Svensk översättning © 2020 Egia förlag.

Historien bakom HSP Test för högkänsliga

Det här HSP testet är skapat av Ph.D. Elaine Aron.

Elaine är den forskare som myntade begreppet HSP – Highly Sensitive Person. Det här skedde i mitten av nittiotalet. På svenska har det kommit att kallas högkänslighet.

Nu finns det många som forskar på området. Den vetenskapliga termen är SPS – Sensory Processing Sensitivity.

Högkänslig eller ej

Testet ger dig en indikation på om du sannolikt är högkänslig eller ej. Oavsett resultat bör du inte låta det styra ditt liv.

Att göra testet kan vara till god hjälp för att öka din självkännedom.

Det ursprungliga HSP Testet

Det första testet av högkänslighet som har vetenskaplig grund publicerades i Elaine Arons bok Den högkänsliga människan. Det testet innehöll 23 frågor.

HSP Test original

Du kan göra även det online. Till originaltestet med 23 frågor.

Högkänsliga fann varandra

Tre högkänsliga personer fann varandra. Leif Grytenius som driver Grytenius Academy. Forskaren Ph.D. Elaine Aron som myntade begreppet HSP. Ane Frostad på Egia förlag som har de svenska rättigheterna till Elaines böcker. Tack vare det här mötet kan du nu göra HSP Test online så at du direkt får svar på din fundering om du är högkänslig eller ej.

Högkänslig digitalisering

Leif Grytenius har databakgrund och hade en önskan om att göra HSP Test lättillgängligt online. Tack vare en mycket välvillig inställning från Elaine Aron och Ane Frostad fick Leif lov att digitalisera testet. Tackar och bockar Elaine och Ane. Ni är prälor.

Hjärnskanner

Du som råkar ha en hjärnskanner i fickan kan använda den för att testa om du är högkänslig eller ej.

Skulle det nu vara så att du inte släpar runt på en dylik mackapär får du hålla tillgodo med ett HSP test med frågor som visar om du sannolikt är högkänslig eller ej.

Test för högkänsliga barn

Elaine Aron har också utvecklat ett test så att du ska kunna få svar på frågan om ditt barn är HSP eller ej. Även detta test har forskaren Elaine Aron och hennes svenska förläggare låtit oss digitalisera. Här kan du göra Högkänsliga barn test.