Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, hanterar, använder och lagrar dina personuppgifter via vår hemsida www.gryteniusacademy.se och utbildningsportalen academy.grytenius.se.

Vår hantering av personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med data­skyddsförordningen som gäller från och med 25 maj 2018.

Ansvarig

Ansvarig för hantering av våra personuppgifter är Grytenius Group AB.

Kontaktuppgifter:
Grytenius Group AB
Kaserngatan 34
802 60 Gävle
Telefon: 070-218 56 40, VD Leif Grytenius
E-post: leif@grytenius.se, anneli@grytenius.se

Varför vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter för marknadsföring och all hantering kring försäljning av våra produkter.

Vad vi använder dina personuppgifter till

  1. Kundregister för att kunna skicka ut nyhetsbrev
  2. För att kunna ta betalt för och tillhandahålla den produkt du köpt av oss
  3. Kalenderbokningar för sessioner, möten eller andra bokade evenemang

Rättslig grund

Vi har rätt att samla in de personuppgifter vi behöver för att kunna genomföra avtal med våra kunder. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Hur länge vi sparar på personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter maximalt ett år efter att vår relation är avslutad.

När vi fakturerat dig sparas kopia på fakturan och din betalning i 7 år enligt bokföringslagen.

Din rätt

  1. Om du har angett samtycke till att lämna ytterligare uppgifter (sådana vi inte behöver för att kunna genomföra ett avtal med dig), t.ex. för att vi ska kunna skicka marknadsföring till dig, har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Om du gör det slutar vi skicka marknadsföring till dig.
  2. Om vi har registrerat uppgifter om dig så har du rätt att begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.
  3. Om någon av de uppgifter vi sparat om dig är felaktig har du rätt att begära rättelse av oss.

Senast uppdaterad den 14 november 2018

För att må bra som högkänslig

Mejl med nyheter och tips för dig som är högkänslig. I det första får du de fyra nycklar vi högkänsliga behöver för att må bra.

You have Successfully Subscribed!