LinkedIn
Många högkänsliga tycker det är svårt att hitta rätt i arbetslivet

Många högkänsliga tycker det är svårt att hitta rätt i arbetslivet

Högkänslighet upplevs som en tillgång i arbetslivet, ändå är det många högkänsliga som har svårt att hitta rätt. God självbild och självacceptans hjälper.

Antonia Axelsson och Mikaela Hansson gjorde en kandidatuppsats på Högskolan i Borås år 2013 och undersökte hur högkänsliga möter de krav som arbetslivet ställer samt hur de kan använda högkänsligheten som ett verktyg.

De konstaterade bland annat att ökad medvetenhet om högkänslighet och rätta resurser skulle öka möjligheterna för högkänsliga att prestera väl i arbetslivet.

En annan viktigt aspekt är självbilden och självacceptansen. Det har stor betydelse för hur mycket vi högkänsliga kan utnyttja våra förmågor.

Något som de uppmärksammade 2013 var att kännedomen om högkänslighet är mycket liten. Glädjande var att de upplevde att ämnet bemöttes med intresse vilket de tycker bådar gott för framtiden. Det skrev de då 2013. Nu har det gått sex år och vi skriver 2019. Min upplevelse är att kunskapen om högkänslighet har ökat otroligt bara det senaste året.

Uppsatsen finns att ladda ner och den heter Högkänslighet – en begränsning eller tillgång i arbetslivet?

Vi får ofta mejl från högkänsliga som har utmaningar med att hitta rätt i arbetslivet.

Vad har du för tankar och funderingar om arbetslivet och högkänslighet?

Be Sensitive and Proud
Leif

Ps. Du som funderar på om du är högkänslig kan göra HSP Test.

Artikel skriven av: Leif Grytenius
Leif är vår vd och han är högkänslig. Kanske är det därför han blev intresserad av personlig utveckling och tog examen i beteendevetenskap.

Leif brukar säga: ”Mitt uppdrag är att hjälpa människor att tro på sig själva, när de gör det skapar de sina egna mirakler.”

14 mars 2019

Fler artiklar om högkänslighet

Högkänsliga njuter mer av livet

Högkänsliga njuter mer av livet

Att högkänsliga njuter mer av livet blev så tydligt första gången nyårsafton 2021. Du skulle ha sett minerna när jag avlade mina nyårslöften.

läs mer
Fyra nycklar

För att må bra som högkänslig

Mejl med tröst och hjälp för dig som är högkänslig

I det första får du de 4 nycklar vi behöver för att må bra

Du avslutar när du vill

You have Successfully Subscribed!