Nyårsblot

Gamla tankar är nu offrade i årets Nyårsblot. En gammal hederlig hednisk tradition.

Blot är en ritual där vi offrar något för att få något i gengäld.

Jag önskar…tro på nytt sätt… tänka på nytt sätt… känna på nytt sätt… bete mig på nytt sätt…

För att ge plats för det nya har jag idag offrat sex gamla trossatser i den renande elden.

Vad har du för gamla trossatser du vill offra?

Ha de bäst
Leif

För att må bra som högkänslig

Mejl med insikter, glädje och framtidshopp för dig som är högkänslig. I det första får du de fyra nycklar vi högkänsliga behöver för att må bra.

You have Successfully Subscribed!