LinkedIn

Strukturerat arbete för att skaffa arbete – JobbSkaffarCykeln

JobbSkaffarCyklen är ett examensarbete i form av en B-uppsats i Vuxenpsykologi på Högskolan i Gävle hösten 2005 av Leif Grytenius. En modell för strukturerat arbete för att skaffa arbete presenteras.

Handledare var Bengt-Åke Lindblom och examinatorer var Hans Richter och Eva Boman.

Arbetscykel i strukturerat arbete för att skaffa arbete

Arbetscykel i strukturerat arbete för att skaffa arbete

Sammanfattning

Samhällets syn och krav på individen har förändrats. Företagens sätt att rekrytera har ändrats liksom kraven på medarbetarna. En förvandlad omvärld påverkar individens sätt att agera för att uppnå framgång på arbetsmarknaden. Gränserna mellan samhälle, marknad och individ flyter ihop allt mer. Vad får detta för konsekvenser för individen? Syftet med detta arbete är att belysa problematiken när individen ställs inför nya förutsättningar på arbetsmarknaden. Hur har Arbetsförmedlingens sätt att arbeta förändrats? Hur agerar ett bemanningsföretag för att stötta företag och individer? Vad gör samhället för att stötta individer? Kan marknadsföring användas av individer för att bli framgångsrikare på arbetsmarknaden? För att få svar på detta har fem personer intervjuats, en från Arbetsförmedlingen, två från bemanningsföretaget Kompetensförmedlarna och slutligen två från TRR Trygghetsrådet. Samhället i form av Arbetsförmedlingen ställer allt högre krav på individen. Marknaden söker den som är bäst lämpad för uppgiften vilket ställer allt högre krav på individen. Samhällets stöd till individen erbjuds bland annat i form av TRR Trygghetsrådet. Marknadsföring är ett användbart verktyg för att uppnå framgång på arbetsmarknaden. En strukturerad arbetscykel för att skaffa nytt arbete presenteras.

Nyckelorden i Strukturerat arbete för att skaffa arbete är: Vuxenpsykologi, skaffa arbete, arbetsmarknad, marknadsföring, personligt varumärke

 

Inledning

Vi lever i en föränderlig värld och sedan jag såg världens ljus 1961 så har det skett dramatiska förändringar i samhället.

Sextiotalet präglades av det stora folkhemsbygget. Miljonprogrammet inleddes med syfte att bygga en miljon nya bostäder under tio år. Den ekonomiska tillväxten var stark, framtidstron var stor och det var gott om jobb.

På sjuttiotalet kom bland annat problemen inom textilindustrin och varvskrisen med arbetslöshet som följd. Varvskrisen orsakades bland annat av oljekrisen 1973. Samhället försökte på olika sätt motverka den arbetslöshet som uppstått. För att hjälpa varvsindustrin inrättades Svenska Varv AB 1997. Även textilindustrin erhöll olika former av stödåtgärder från samhället.

På åttiotalet hade kriserna däremot förbytts i en ny framtidstro. Vem minns inte den nya statussymbolen – yuppienallen? Eller bilarna från BMW som kallades för börsmoppe? Det var så glada dagar att Stig Malm såg stora behov av att ta finansvalparna i örat.

Nittiotalet återigen inleddes med fastighetskraschen och stora neddragningar följde för såväl offentlig- som privat sektor.

Idag ser vi andra typer av förändringar. Gymnasieskolan är i praktiken inte längre frivillig. Utbildningsnivån har ökat liksom kraven på utbildning. Antalet lediga jobb har minskat på grund av rationaliseringar och det är fler som konkurrerar om de befintliga jobben. Man måste i större utsträckning än tidigare sälja sig själv.

De fasta jobben minskar och de tillfälliga ökar. De som är anställda förväntas vara anställningsbara, det vill säga vara så intressanta på arbetsmarknaden att de utan svårighet skulle kunna få ett nytt arbete.

Företagen tvingas se sig om efter nya kunder och verkar i allt större utsträckning på en global marknad. De måste i större utsträckning än tidigare ta för sig. Och även om den globala marknaden ger nya möjligheter till affärer i fjärran länder innebär den också ett hot eftersom fjärran konkurrenter kryper allt närmare.

För individens del innebär detta att även han/hon måste finna nya strategier för att lyckas på arbetsmarknaden.

Allt detta leder till att gränserna mellan samhälle, företag och individ flyter samman.

Hela uppsatsen Strukturerat arbete för att skaffa arbete

Du finner hela uppsatsen om Strukturerat arbete för att skaffa arbete i pdf-filen JobbSkaffarCykeln